Szabályzat és használati feltételek:

1. A Bérbeadó a műtermet teljes felszereltséggel és asszisztenciával bérbe adja a bérlőnek.
2. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a bérelt műterem eszközei a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi.
3. A Bérlő az általa megtekintett állapotban veszi át a bérlet tárgyát. Jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy az eszközök és a háttér sértetlen és működőképes. Jelen szerződés határozott idejű.
4. A felek megállapodnak abban, hogy a bérlet díja bruttó 4000 Ft
5. Jelen szerződés aláírói büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik azt is, hogy a cég nevében jogosultak jognyilatkozatot tenni és kötelezettséget vállalni.
6. A Bérlő vállalja, hogy a bérelt műtermet és eszközöket rendeltetésszerűen használja.
7. A Bérbeadó azzal a kikötéssel adja bérbe a műtermet és az eszközöket hogy a Bérlő azt csak és kizárólag a Bérlő telephelyén, azaz 9174 Dunaszeg Margaréta utca 10. szám alatt található stúdióban használhatja.
8. A Bérbeadó vállalja, hogy az esetlegesen kölcsön adott adathordozón esetlegesen – a bérleti szerződés lejártát követően – fellelhető a Bérlő tulajdonát képező adatot vagy információt üzleti titokként kezeli és el nem idegeníti.
9. A Bérlő vállalja, hogy a bérleti szerződés lejártakor a műtermet az átadott módon és állapotban a Bérbeadó birtokába visszaadja. A Bérlő köteles a bérelt időtartam lejártakor (de maximum 10 perccel az igényelt időpont lejárta után) a műtermet a Bérbeadónak az átvétel állapotában átadnia. Amennyiben a Bérlő ezt nem tudja teljesíteni, úgy minden további megkezedett óra díjköteles, melynek díja az adott időszakra vonatkozó bérleti díj összege.
10. A bérlő vállalja, hogy amennyiben a végtelenített háttér sérül a nem rendeltetésszerű használattól, és javítást igényel, (pl. beszakadt ív) 200 000 Ft megfizetésére köteles a Bérbeadónak.
11. A Bérlőnek lehetősége van a bérlés időtartamának meghosszabbítására, amennyiben a időpont nem ütközik más bérlő által igényelt időponttal.
12. A Bérbeadó köteles a balesetvédelmi szabályokról és az eszköz esetleges használati sajátosságairól a Bérlőt tájékoztatni.
13. A Felek meggyeznek abban, hogy a Bérlő jelen szerződést aláíró megbízottja, mint magánszemély kifejezetten kezességet vállal a műterem eszközeinek értékének megtérítése iránt, amennyiben azt a Bérlő bármely okból nem, vagy nem szerződésszerűen szolgáltatná vissza.
14. A Felek megegyeznek abban, hogy nézeteltéréseiket tárgyalásos úton, a közös érdekek szem előtt tartásával rendezik és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz.
15. A Bérlő az “Elolvastam és egyetértek a szabályzattal és használati feltételekkel” jelölőnégyzetet bejelölte, azzal automatikusan elfogadta a benne foglalt pontokat!
16. A felek bármely jogvitájuk esetére az Győri Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.